Regulamin bramki sms znajdującej się na stronie internetowej www.smsy24.pl

§1. Uwagi ogólne

1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

GSM - (the Global System for Mobile Communications) - system komórkowej telefonii cyfrowej

SMS - (Short Message System) - system krótkich wiadomości tekstowych

Właściciel Serwisu - podmiot będący właścicielem domenywww.smsy24.pl oraz stron internetowych znajdujących się pod tą domeną, zapewniający integralność oraz prawidłowe działanie usług znajdujących się na stronach internetowych Serwisu.

Użytkownik Serwisu - każda osoba, która akceptuje niniejszy regulamin i korzysta z funkcjonalności dostępnych na stronach Serwisu. Osoby małoletnie powinny mieć zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu.

Serwis - strony internetowe dostępne pod adresem smsy24.pl oraz wszystkimi subdomenami adresu smsy24.pl

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.10.2012.

§2. Korzystanie z Serwisu

1. Celem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom wysyłania wiadomości sms na numery zarejestrowane w polskich sieciach komórkowych.

2. W celu wystania wiadomości sms Użytkownik musi wypełnić formularz dostępny na stronach Serwisu oraz zaakceptować niniejszy regulamin.

3. Serwis zastrzega sobie prawo do ingerencji w treści wiadomości sms wysłanej za pośrednictwem Serwisu polegającej na zastąpieniu polskich znaków diakrytycznych znakami alfabetu łacińskiego oraz eliminacji znaków specjalnych uniemożliwiających wystanie wiadomości sms (znaki nie będące literami alfabetu).

4. Serwis zastrzega sobie prawo dołączenia do wiadomości sms wysyłanej za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze marketingowym i/lub informacyjnym.

5. Serwis dołoży wszystkich starań by wiadomość sms została prawidłowo wysłana. Ze względu na korzystanie z zewnętrznych rozwiązań technicznych Serwis nie może zagwarantować ciągłości usługi i nie może zagwarantować dostarczenia wiadomości sms do odbiorcy.

6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości sms do odbiorcy.

7. Po wysłaniu wiadomości sms z Serwisu użytkownik zostanie poinformowany, za pomocą komunikatu na stronie, o tym czy udało się wysłać wiadomość sms do serwera obsługującego wysyłkę wiadomości sms. Komunikat ma jedynie charakter poglądowy i na jego podstawie nie można zakładać tego, ze wiadomość sms została w istocie dostarczona na telefon odbiorcy.

§3. Polityka prywatności

1. Serwis dołoży wszystkich niezbędnych starań aby prywatność Użytkownika, w tym poufność korespondencji sms, została dotrzymana.

2. Treść wysyłanych wiadomości sms oraz numery telefonów użytkowników oraz odbiorców sms nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim, ani podmiotom związanym z Właścicielem Serwisu

3. Numer odbiorcy oraz treść wiadomości zostaną^ przetworzone i zapamiętane w celach wysłania wiadomości sms.

§4 Ograniczenia z korzystania z Serwisu

1. Użytkownik nie może wysyłać za pomocą serwisu wiadomości mogących stanowić naruszenie dóbr osobistych odbiorcy, wiadomości obraźliwych, gróźb, wiadomości sprzecznych z obowiązującym prawem oraz wiadomości stanowiących niezamówioną informacje handlową. Użytkownik jest świadom tego, że ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób wynikających z działania Użytkownika sprzecznego z niniejszym zobowiązaniem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika sprzeczne z prawem.

§5 Postanowienia końcowe i inne informacje

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie www.smsy24.pl

2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie wraz z dniem ich ogłoszenia na stronach Serwisu.

3. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sady powszechne. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąś godność, Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne.

4. Reklamacje na działanie Serwisu oraz uwagi można zgłaszać wyłącznie drogą e-mailową pod adres: [email protected] Reklamacja powinna zawierać numer telefonu użytkownika, powód reklamacji i dokładny opis okoliczności reklamacji. Odpowiedz na reklamacje zostanie udzielona również drogą e-mailową niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 14 dni od chwili otrzymania reklamacji.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe, bankowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

POLITYKA COOKIES

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka?) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu toma s.c. z siedzibą w Świdnicy, ul. Folwarczna 5
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: ?sesyjne? (session cookies) oraz ?stałe? (persistent cookies). Cookies ?sesyjne? są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). ?Stałe? pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) ?niezbędne? pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) ?wydajnościowe? pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) ?funkcjonalne? pliki cookies, umożliwiające ?zapamiętanie? wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) ?reklamowe? pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji ?Pomoc? w menu przeglądarki internetowej.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej ?Polityce Cookies?.